U sklopu ovogodišnje "Ljetne škole informatike" održana je radionica o Vue.js.

Vue.js je JavaScript okvir (framework) za izradu korisničkih sučelja (frontend). Uvelike olakšava i ubrzava postupak razvoja modernih web aplikacija. Njegova jednostavnost u kombinaciji s malom veličinom samo je jedan od razloga zbog kojih je Vue jedan od najdražih frameworka današnjih web programera.

 

Radionica je trajala ukupno 8 sati podijeljenih na 2 dana.

 

Sadržaj prvog dana radionice bio je usmjeren na osnove JavaScript-a i HTML-a kako bi postavili potrebne temelje za korištenje Vue.js-a.

Objašnjeno je definiranje varijabli i ispis istih u konzoli, naredbe if/else if/else te osnove funkcija.

Nakon nekoliko vježbi prebacili smo se na HTML gdje smo isprobali najčešće korištene oznake (tagove).

 

Drugi dan bio je posvećen isključivo Vue.js-u. Nakon kratkog uvoda i prikaza strukture osnovne sastavnice svake Vue.js aplikacije – komponente, krenuli smo na programiranje.

Prva aplikacija bio je jednostavan brojač, a kroz nju su demonstrirane reaktivne varijable i prikazivanje istih u pregledniku.

Uz još nekoliko vježbi naučili smo i osnovne Vue.js direktive v-bind, v-on, v-model, v-if, v-else-if te v-else, što nas je pripremilo za sljedeću aplikaciju – listu zadataka.

Radionicu smo završili izradom aplikacije za prikaz prognoze gdje smo koristili vanjski API u kombinaciji sa svim prije postignutim znanjem.