U nekoliko koraka naučite napraviti jednostavnu animaciju u programu Adobe Flash - pomicanje kruga:

 1. Otvorite Flash; Create New > Flash file (svejedno koji ActionScript). U sredini vidite bijeli kvadrat - Pozornicu (Stage) na kojoj se zbivaju sve Flash animacije
 2. S lijeve strane je okvir s alatima za crtanje (Tools). Ukoliko nije, izaberite standardno radno okruženje Window > Workspace Layout > Classic
 3. Izaberite alat Elipsa (Oval) klikom na ikonu (klik + Shift dobije se pravilan krug)
 4. Kliknite na dio Pozornice u koji želite smjestiti krug (npr. gore lijevo) i povucite mišem po Pozornici (uz pritisnuti Shift), time ste definirali početak animacije
 5. Na panelu Vremenski slijed (Timeline) kliknite na ključni okvir (keyframe) 1 i kopirajte ga (desni klik > Copy Frames)
 6. Kliknite na ključni okvir (keyframe) 25 i zalijepite ga (desni klik > Paste Frames)
 7. Dok ste u ključnom okviru 25,mišem odvucite krugna mjesto gdje će biti na kraju animacije (gore desno)
 8. Kliknite desnim klikom u okvir(keyframe) bilo gdje između 1. do 25.framea i odaberite Create Classic Tween,time ste izradili animaciju međupokreta
 9. Kliknite Ctrl+Enter da vidite vašu animaciju

-          Nadogradnja da se krug kreće lijevo-desno:

 1. Gore na timelineu kopirajte 1. frame na 50.
 2. Kliknite između 25. i 50. framea, desna tipka i odaberite Create Classic Tween

 

Pohrana / Export

- File – Save: Sprema dokument FLA za moguću kasniju promjenu animacije

- File – Export – Image: Sprema trenutni položaj animacije

- File – Export – Movie: Sprema animaciju u raznim oblicima (gif, swf, avi…)