Temeljem članka 31. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture i javnog raspisa te prijedloga Odbora za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture na 14. sjednici održanoj 12. ožujka 2009. u Zagrebu Izvršni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture donio je Odluku o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2008. godinu

Krapinski informatički klub KRIK dobio je priznanje za postignute uspjehe u radu s mladima, uspješnoj suradnji s udrugama tehničke kulture, suradnje s Hrvatskom zajednicom tehničke kulture, Zajednicom tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije, Hrvatskim savezom informatičara te ustanovama Srednjom školom Krapina, Pučkim učilištem Krapina, Zavodom za zapošljavanje te za popularizaciju informatike medu mladima u Krapinsko-zagorskoj županiji i šire.

U ime kluba povelju je primio predsjednik Stjepan Šalković, dipl. inf.