U Srednjoj školi Krapina je 16.10. održana radionica Izrada mobilne aplikacije kviz u Kotlinu. Zainteresirani učenici su koristeći Android Studio izradili funkcionalnu aplikaciju, te će im biti lakše nastaviti s izradom aplikacija jer su upoznali temeljne koncepte.

Prvo je izrađeno sučelje aplikacije, pa pripremljen view binding. Izrađen je kod kako bi aplikacija bila funkcionalna. Na kraju je aplikacija i testirana u emulatoru.Inicijalno je izrađeno jedno pitanje, no nadogradnjom aplikacije koristeći listu, pitanja može biti više. Sljedeći korak bio bi korištenje baze podataka za aplikaciju.

Učenici su bili zadovoljni onim što su naučili, te vjerujemo da će im znanja poslužiti u daljem učenju.